OM OSS

M-Anbuds affärsidé är att hjälpa små och medelstora företag
att få uppdrag hos kommuner och kommunala bostadsföretag.

Våra kunder är ofta elfirmor, målerier, rörmontörer, låsfirmor, glasmästerier, golvföretag, byggföretag och liknande entreprenadföretag som har stort intresse av att få bli leverantör till kommuner och kommunala bostadsbolag, men som behöver hjälp med att svara på de mycket komplexa upphandlingarna.

Vår målsättning är att det ska vara så lätt som möjligt för våra kunder och vi tar därför på oss ansvaret för att skapa anbuden som skall lämnas in. Vi har en tydlig modell för hur vi jobbar och som är enkel för kunderna att förstå. För att ett anbud ska bli konkurrenskraftigt krävs även ett engagemang från kunden, bland annat genom att bistå med sakfakta om sitt företag etc.

GDPR

M-Anbud Konsult AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).

 • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).

 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).

 • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).

 • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).

 • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).

 • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av M-Anbud Konsult AB sker på basis av avtal.
När du skickar personuppgifter till oss i exempelvis e-postmeddelande för att tillhandahålla våra tjänster ingås ett avtal om tjänsteuppdrag med M-Anbud. Vi kommer då att behandla dina personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet.
I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar
dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

 • namn

 • e-postadress

 • folkbokföringsadress

 • telefonnummer

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@m-anbud.se.

Adress

M-Anbud Konsult AB
Sjöbacken 25
165 65 Hässelby

Kontakt

tina.horndahl@m-anbud.se
mats.nordstrom@m-anbud.se