ÖVERPRÖVNING AV UPPHANDLINGSBESLUT

Vad göra när ni inte blir vald som leverantör?

Få rättvisa vid offentliga upphandlingar

Överprövning av upphandlingsbeslut
Då och då får man tilldelningsbeslut i upphandlingar där man inte valts till leverantör. Det är naturligtvis aldrig roligt, speciellt inte om det är hos befintliga kunder eller om man tycker att utvärderingen är felaktig.

I det läget finns skäl att undersöka saken närmare. I offentliga upphandlingar finns nästan alltid möjlighet att få tillgång till konkurrenternas anbud och med hjälp av förfrågningsunderlaget, utvärderingsrapporten och tilldelningsbeslutet kan man kanske hitta saker som man tycker är fel och som gör att man vill överpröva upphandlingen i domstol.

Man har normalt 10 dagar på sig att överpröva ett ärende till Förvaltningsrätten (kallas Avtalsspärr) .

Det här kan vi hjälpa er med!
Vi har stor erfarenhet av överprövningar i både Förvaltningsrätt och Kammarrätt. Mats går själv igenom underlagen och avgör om det finns så mycket att gå på så att vi bör gå vidare, men det är alltid ni som kund som avgör detta. Är det så inleder vi ett överprövningsarbete tillsammans med vår advokat Pernilla Norman på LexIT AB som vi samarbetar med. Mats och Pernilla har samarbetat i överprövningsärenden i mer än 16 år.

Adress

M-Anbud Konsult AB
Sjöbacken 25
165 65 Hässelby

Kontakt

tina.horndahl@m-anbud.se
mats.nordstrom@m-anbud.se